Ως μέλος του Δικτύου Συνεργαζομένων Σχολείων ΑSnet UNESCO και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διάχυσης του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+KA2 ROOTS, το σχολείο μας επελέγη και εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Πιλοτικό Εργαστήριο για τους εκπαιδευτικούς-Συντονιστές UNESCO σε 10 σχολεία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Δικτύου που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη από από 26 έως 29 Οκτωβρίου 2019, στο πλαίσιο του κοινού Προγράμματος ΕΕ-UNESCO για την Ενσωμάτωση της Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς στην Τυπική Σχολική Εκπαίδευση (Integrating Ιntangible Cultural Heritage in School-based Education: Workshop for pilot project school teams). Το Εργαστήριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Ετικέτας Ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «2018, European Year of Cultural Heritage, Our heritage: where the past meets the future».

Κατά την παραμονή τους στη Βιέννη, οι Ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί-Συντονιστές UNESCO, οι οποίοι εκπροσωπούν τις χώρες τους και λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές του έργου στα σχολεία τους, επιμορφώθηκαν και εργάστηκαν επί τέσσερις ημέρες πάνω στο θέμα υπό την καθοδήγηση ειδικών επιμορφωτριών της UNESCO προκειμένου να μελετήσουν μεθόδους με τις οποίες το θέμα της Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς μπορεί να ενσωματωθεί σε όλα τα σχολικά αντικείμενα αλλά και στα Ευρωπαϊκά και προαιρετικά προγράμματα. Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί σχεδίασαν αδρομερώς την δομή σχετικού πιλοτικού εκπαιδευτικού υλικού και με την επιστροφή τους θα συντονίσουν την παραγωγή και την εφαρμογή του καινοτόμου υλικού σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους. Επίσης, επισκέφθηκαν με ειδική άδεια τα εργαστήρια συντήρησης του καθεδρικού ναού του Αγίου Στεφάνου όπου ξεναγήθηκαν από τον επικεφαλής των εργαστηρίων.

Το σχολείο μας πρόκειται να παράγει πιλοτικό εκπαιδευτικό υλικό για το Ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο έχει εγγραφεί στον κατάλογο Μνημείων Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς της UNESCO από το 2017, στα μαθήματα της Αγγλικής Γλώσσας (γλωσσική επεξεργασία του Αγγλικού κειμένου υποψηφιότητας για την εγγραφή στον κατάλογο), της Πληροφορικής (προγραμματισμός σχετικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα), της Φυσικής Αγωγής (διδασκαλία χορών) και της Λογοτεχνίας (μελέτη στίχων ρεμπέτικων τραγουδιών). Το πιλοτικό εκπαιδευτικό υλικό θα παρουσιαστεί στην επόμενη συνάντηση της πολυεθνικής ομάδας που έχει προγραμματιστεί για το διάστημα από 27 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2020.

Κατά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου, η Συντονίστρια των προγραμμάτων UNESCO και Erasmus+KA2 ROOTS του σχολείου μας Αικατερίνη Χριστοδούλου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει, εκτός από το έργο του σχολείου στον τομέα της Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς συνολικά, και τις επί του θέματος δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+KA2 ROOTS, στο οποίο άλλωστε έχει ήδη απονεμηθεί η Ετικέτα Ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «2018, European Year of Cultural Heritage, Our heritage: where the past meets the future» και το οποίο συγχρηματοδότησε τη μετάβαση ενός ακόμη εκπαιδευτικού του Ραλλείου Λυκείου στη Βιέννη.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Εθνική Συντονίστρια ΑSnet UNESCO Ελλάδος κα Βέρα Δηλάρη και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΙΘ για την αγαστή συνεργασία.

Στο Εργαστήριο συμμετείχαν, εκτός από τη Συντονίστρια UNESCO και Erasmus+KA2 ROOTS του σχολείου Αικατερίνη Χριστοδούλου (Αγγλικής Γλώσσας), ο Υποδιευθυντής Δημήτριος Αγγελιδάκης (Πληροφορικής) και η μαθήτρια της Γ τάξης Σταυρούλα Καζάλα.

https://ich.unesco.org/en/news/training-workshop-kicks-off-pilot-projects-in-unesco-associated-schools-network-across-the-european-union-13237 

UNESCO Integrating Ιntangible Cultural 2019 1    UNESCO Integrating Ιntangible Cultural 2019 2 
 UNESCO Integrating Ιntangible Cultural 2019 3    UNESCO Integrating Ιntangible Cultural 2019 4