ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

oikonomidisΟ Σαράντος Οικονομίδης γεννήθηκε στον Πειραιά, είναι 58 χρόνων και έχει δύο παιδιά 33 και 30 χρόνων. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση», έκανε τη διδακτορική του διατριβή στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, και έχει παρακολουθήσει πολλά επιμορφωτικά προγράμματα (Ινστιτούτου Επιμόρφωσης ΕΚΔΑ, ΕΚΠΑ, ERASMUS, Π.Ι, ΠΑΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΠΕΚ).

Ασκεί καθήκοντα στελέχους της εκπαίδευσης από το 2011, Έχει εκπαιδευτική δράση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης υπηρετώντας από το 1984 σε διάφορα ΜΠΚ, Γυμνάσια, Λύκεια, Πειραματικά σχολεία, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΚΣΕ, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στο ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ.

Παράλληλα, υπήρξε Μέλος του International Board of Physics Olympiad 2005-2011 (Συνυπεύθυνος Αρχηγός σε 6 Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής και Συντονιστής Επιτροπής επιλογής θεμάτων του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικής), Επιμορφωτής του έργου ATS2020 (Erasmus+ KA3) για το ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Επιμορφωτής Β επιπέδου ΤΠΕ, Εεπιμορφωτής Β΄επιπέδου στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Ειδικός Επιστήμονας, Εμπειρογνώμονας και Αξιολογητής του υποέργου του ΙΕΠ «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και Δειγματικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», διδάσκων στο ΠΑΚΕ των ΠΑΠΕΙ-ΕΚΠΑ-ΑΣΠΑΙΤΕ και στο Μαράσλειο Διδασκαλείο ΔΕ, διδάσκων με σύμβαση ανάθεσης έργου στο Μεταπτυχιακό STEM ΑΣΠΑΙΤΕ , Βαθμολογητής ΑΣΕΠ, Ερευνητής στο Hands On Science Network, και Συγγραφέας ψηφιακών διδακτικών σεναρίων και εκπαιδευτικών λογισμικών («Επαναληπτικές Διαδικασίες» - πρόγραμμα ΠΛΕΙΑΔΕΣ, «Μηχανικό πείραμα Joule-Θερμική Ισορροπία» και «Το Φαινόμενο Doppler» - πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ).

Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης STEM. Στην επιστημονική του δράση περιλαμβάνονται συμμετοχές σε δημοσιευμένες έρευνες και σε επιστημονικές επιτροπές, καθώς και εισηγήσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές και πρακτικά, σε εκπαιδευτικές και σε επιμορφωτικές ημερίδες.