old school                      ral2 

6/9/1855

Ο Δήμαρχος Πειραιά Λουκάς Ράλλης με την υπ' αριθ. 1416 έκθεση του αναγγέλλει την ανέγερση «Παρθενικού Σχολείου» με χρηματοδότηση «ανώνυμου» δωρητή.

9/9/1855

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά αποδέχεται την δωρεά των 20.000 δρχ. και τον όρο του δωρητή:
«το σχολείον να μείνη ες αεί παρθενικόν».

4/10/1855

Ο Υπουργός Δημήτριος Βούλγαρης ενημερώνει αρμοδίως τον Νομάρχη και τον Δήμαρχο Πειραιά πως το Υπουργείο συμφωνεί με την ανέγερση Παρθεναγωγείου σε οικόπεδο της πλατείας Κοραή.

1856

Αρχίζει η ανέγερση του διδακτηρίου. Οι εργασίες σταματούν λόγω του ότι δεν επαρκούν τα χρήματα.

1/10/1856

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά με την υπ' αριθ. 701 πράξη του συνιστά - δια του Δημάρχου - στον δωρητή να ολοκληρώσει την δωρεά του. Αποκαλύπτεται το όνομα του δωρητή: Ιάκωβος Ράλλης.

3/1/1856 

Ο Ιάκωβος Ράλλης γνωστοποιεί τη χορήγηση συμπληρωματικού ποσού 10.000 δρχ.

14/3/1857

Το Δημοτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθ. 723 ψήφισμα του αποδέχεται τη δωρεά και τους όρους του δωρητή.

1857

Αποπερατώνεται το διδακτήριο και γίνεται έναρξη λειτουργίας του.

14/8/1863

Η προσ. Κυβέρνηση Μπενιζέλου Ρούφου νομιμοποιεί την δωρεάν παροχή του οικοπέδου με το υπ' αριθ. 16464 θέσπισμά της.

1887-1895

Επί δημαρχίας Θεοδ. Ρετσίνα επιχειρείται η εκμετάλλευση του οικοπέδου προς όφελος έργων της δημοτικής Αρχής. Το εγχείρημα αποτυγχάνει κτίζονται, όμως, καταστήματα επί της Λεωφόρου Β. Γεωργίου.

17/9/1914

Με Β.Δ. το Διδασκαλείο που ήδη λειτουργεί εντός του διδακτηρίου αναγνωρίζεται ως ισότιμο των άλλων Διδασκαλείων.

4/5/1916

Επί δημαρχίας Α. Παναγιωτόπουλου επιχειρείται μεταφορά του σχολείου. Η «ανταλλαγή» δεν πραγματοποιείται γιατί αντιβαίνει στους όρους του δωρητή.

3/6/1927

Ψηφίζεται Σύνταγμα του οποίου το άρθρο 20 αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων διαθήκης ή δωρεάς κατά τις υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού διατάξεις της.

8/11/1931

Δυνάμει του ν. 5019/1931 «ακίνητα καταληφθέντα εις Δήμους δια δωρεάς εν ζωή υπό τον όρον να χρησιμοποιηθούν ως διδακτήρια περιέρχονται στην κυριότητα των Σχολικών Ταμείων...».

28/9/1932

Ο σύλλογος διδασκόντων του Διδασκαλείου προβαίνει στην ίδρυση Α' και Β' τάξεως Δημοσυντήρητου Σχολείου Θηλέων με τη σύμφωνη γνώμη της δημοτικής Αρχής.

14/12/1933

Με το Π.Δ. 11/13.12.1933 το Γυμνάσιο αναγνωρίζεται ως ισότιμο με τα άλλα δημόσια Γυμνάσια του Κράτους.

6/11/1935

Η Κυβέρνηση Γ. Κονδύλη δια νόμου επιχειρεί την μεταφορά του σχολείου. Το εγχείρημα αποτυγχάνει.

1939

Το σχολείο φέρει πλέον την επωνυμία ''Ράλλειον Γυμνάσιον Θηλέων Πειραιώς"

1939-1940

Επί δημαρχίας Μανούσου επιχειρείται νέα προσπάθεια μεταστέγασης των σχολείων, η οποία ματαιώνεται με την υπ' αριθ. 128/18.4.1910 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

1968

Επί δημαρχίας Αρ. Σκυλίτση ο Δήμος αμφισβητεί την κυριότητα των Σχολ. Ταμείων του Σχολείου επί του οικοπέδου και των κτισμάτων του.

11-5-1968

Το Σχολ. Ταμείο του Ραλλείου Σχολείου εγείρει «αναγνωριστική αγωγή της κυριότητας του επί του επιδίκου ακινήτου...».

1969

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο με την υπ' αριθ. 638/23.6.1969 απόφαση του απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Δήμου Πειραιά.

8/12/1971

Πραγματοποιείται σύσκεψη υπό την προεδρία του Στυλ. Παττακού όπου αποφασίζεται η μεταφορά του σχολείου εντός τακτού χρονικού διαστήματος.

22/12/1971

Αντικαθίστανται τα μέλη της Σχολ. Εφορείας με απόφαση Β'/108/22.12.1971 του Νομάρχη Ιω. Πωλιουδάκη.

26/12/1971

Η νέα Σχολ. Εφορεία με την υπ' αρ. 24 πράξη της συγκατατίθεται να γίνει «συμβιβασμός» με το Δήμο Πειραιά.

29/12/1971

Συντάσσεται η πράξη «συμβιβασμού» και καταργήσεως δίκης καθώς και ανταλλαγής του ακινήτου με εκείνο της οδού Κολοκοτρώνη 120.

Ιανουάριος 1972

Κατεδαφίζονται τα παλαιά κτήρια του Ραλλείου. Οι μαθήτριες πρόσκαιρα στεγάζονται στην Ιωνίδειο σχολή.

31/3/1973

Το Ράλλειο στεγάζεται στο προπολεμικό κτήριο της οδού Κολοκοτρώνη 120.

1974 κι εξής

Ο δικαστικός αγώνας αρχίζει... Προτάσεις, αντιπροτάσεις, σχέδια «επί χάρτου» και επίσημες θεμελιώσεις... γράμμα κενό!

2/4/1996 Νέα μεταστέγαση του σχολείου λόγω ακαταλληλότητας του κτίσματος της οδού Κολοκοτρώνη 120 στον Πύργο του Πειραιά.
25/8/2005 Το σχολείο μετατρέπεται σε Πειραματικό (ΦΕΚ. 1179)
Σεπτέμβρης 2007 Άλλη μια μεταστέγαση σε ενοικιαζόμενο κτήριο της οδού Μπουμπουλίνας 26.
11/5/2008 Η Σχολική Επιτροπή (17 Ε.Σ.Ε.) του Ραλλείου Γυμνασίου και Λυκείου κατέθεσε κλήση στο Εφετείο κατά του Δήμου Πειραιά για την υπ.αρ. 9/13-02-2009 απόφαση που έλαβε προκειμένου να οικειοποιηθεί το Ακίνητο του Ραλλείου που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Κολοκοτρώνη, Β. Γεωργίου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Δραγάτση. Ημερομηνία συζήτησης ορίστηκε η 16 Φεβρουαρίου 2010.
2008-2009

To Nοέμβριο του 2008 έγινε η δημοπράτηση του έργου ανέγερσης σχολικού συγκροτήματος του Ραλλείου.

2009-2010 Τον Αύγουστο του 2009 εγκαταστάθηκε εργολάβος που ανέλαβε την ανέγερση. Μετά παρέλευση ολίγου χρόνου οι εργασίες ανεστάλησαν λόγω οικονομικών και άλλων προβλημάτων.
2011-2012 Οι παγωμένες εργασίες για την ανέγερση του νέου σχολείου συνέχισαν να είναιπαγωμένες. Ωστόσο, ο παλιός εργολάβος αποβλήθηκε και έγινε νέος διαγωνισμός για την ανάληψη του έργου.
2012-2013 Το Νοέμβριο του 2012 έγινε τελικά το δικαστήριο μεταξύ Δήμου Πειραιά και Σχολικής Επιτροπής της Ραλλείου. Το δικαστήριο έκρινε ότι το ακίνητο (οικόπεδο και κτίριο) ανήκουν στο Δήμο Πειραιά. Δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης, αλλά ουσιαστικά έκρινε υπέρ του Δήμου λόγω χρησικτησίας. Η Ράλλειος απώλεσε το μοναδικό της περιουσιακό στοιχείο.
5/5/2014 Την Δευτέρα 5 Μαΐου 2014, έγινε η (επανα) θεμελίωση του νέου διδακτηρίου του Ραλλείου από τον Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλο.
14/4/2016: Εγκαινιάζεται το νέο σχολικό συγκρότημα του Ραλλείου στη διασταύρωση των οδών Λαμπράκη και Επονιτών στο Νέο Φάληρο.

neo ral 1