Στο Αμβούργο της Γερμανίας στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2017 έγινε η πρώτη διεθνική συνάντηση των συντονιστών των συνεργαζόμενων σχολείων για την υλοποίηση του διετούς ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +, με τίτλο Climate Change Ready ( CCR). Συγκεκριμένα, συμμετείχαν:

 1. Tο Ganztagsschule Jenish Gymnasium , Hamburg, Germany που είναι και το συντονιστικό σχολείο του προγράμματος.
 2. Tο Osnova sola Ivana Canatja Vrhinka , Slovenia
 3. To Agrupamento de Escolas de Mem Martins Sintra, Portugal
 4. Το Ράλλειο Γενικό Λύκειο Θηλέων Πειραιά, Ελλάδα
 5. 5. To Klebelsberg Kuno Altalanos Iskola es Gimnazium , Hungary και
 6. To Sant.Nicolau Agrupacion Pedagogica, Sabatel, Spain

Το Ράλλειο ΓΕΛ Θηλέων Πειραιά εκπροσωπήθηκε από τον κο Σαράντο Οικονομίδη, φυσικό και Διευθυντή του Λυκείου και από την κα Χαραλαμπία Κανελετοπούλου, φιλόλογο και συντονίστρια του προγράμματος.

Κατά την εναρκτήρια συντονιστική συνάντηση συζητήθηκαν και συναποφασίστηκαν τα εξής:

Την πρώτη ημέρα της συνάντησης: Ο συντονιστής του Ganztagsschule Jenish Gymnasium , Hamburg :

 1. Τόνισε τη σημασία που έχει το κάθε συνεργαζόμενο σχολείο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος υλοποιώντας δράσεις που να ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία του CCR project .
 2. Επισήμανε τον ιδιαίτερο ρόλο του Ραλλείου ΓΕΛ Θηλέων Πειραιά, επειδή και από το σχέδιο υποβολής του προγράμματος , διαφαίνεται ότι το σχολείο θα συνεργαστεί πολύ στενά με το συντονιστή του προγράμματος σε θέματα κυρίως τεχνικού περιεχομένου και οργάνωσης. Στο σημείο αυτό ο συντονιστής ανέφερε ότι γι’ αυτό το λόγο και γιατί άλλαξε ο Δ/ντής του Ραλλείου και το contact person του προγράμματος επισκέφθηκε το Ράλλειο Λύκειο τον Οκτώβριο στα πλαίσια μιας πρόσθετης διεθνικής συνάντησης και είχε για δύο ημέρες συζήτηση με το Δ/ντή του Λυκείου και με τη συντονίστρια του προγράμματος, κα Κανελετοπούλου.
 3. Υπενθύμισε ότι κάθε εθνικός συντονιστής οφείλει να ενημερώνει το mobility tool με τις αναφορές δράσεων και με την καταγραφή των εξόδων( μετακινήσεις και δράσεις) από τα χρήματα της επιχορήγησης.

Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης:

 1. Οι συντονιστές επικέντρωσαν τη συζήτησή τους στις δράσεις που σε κάθε σχολείο θα πρέπει να γίνουν στα πλαίσια του CCR project .
 2. Τέθηκαν οι στόχοι του προγράμματος και ο σκοπός των δράσεων. Ιδαίτερα επισημάνθηκε από τη συντονίστρια του Ραλλείου Λυκείου ότι το θέμα της Κλιματικής Αλλαγής αφορά όχι μόνο τη σχολική κοινότητα αλλά και την κοινωνία εν γένει. Γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία η Ολιστική Σχολική προσέγγιση του θέματος με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και δράσεων, με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών ( e-portfolio)και με την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας .
 3. Ο Δ/ντής του Ραλλείου Λυκείου είχε συντάξει ένα ερωτηματολόγιο ( υποχρέωση που απέρρεε και από το σχέδιο υποβολής του προγράμματος) που μοιράστηκε σε όλους τους εταίρους, και αφορούσε την αξιολόγηση του κάθε σχολείου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του προγράμματος, όσον αφορά στην ολιστική προσέγγγιση του θέματος της Κλιματικής Αλλαγής το οποίο είναι και ταυτόχρονα ερωτηματολόγιο που αφορά τους δείκτες ενός αειφόρου σχολείου.
 4. Προτάθηκε ακόμη το κάθε σχολείο να χρησιμοποιήσει ένα πρόσθετο ερωτηματολόγιο (Γερμανία) ή να ακολουθήσει την τεχνική των 5 σταδίων ( εντοπισμός του προβλήματος , τρόποι και μέθοδοι επίλυσης, ανατροφοδότηση και αξιολόγηση) για την αξιολόγηση του κάθε επιμέρους προγράμματος που το κάθε σχολείο θα υλοποιήσει( Ελλάδα).
 5. Η συντονίστρια του Ραλλείου Λυκείου πρόβαλλε την αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός λογότυπου για το CCR project γι’ αυτό και αποφασίστηκε στο κάθε σχολείο να γίνει ένας διαγωνισμός λογοτύπου ανάμεσα στους μαθητές. Κάθε χώρα θα εκπροσωπηθεί με ένα λογότυπο και στη συνάντηση του Αμβούργου το 2018 θα ψηφιστεί ένα από αυτά να αποτελέσει το λογότυπο του προγράμματος.
 6. Ο Δ/ντής του Ραλλείου Λυκείου σε συνεργασία με το Γερμανό συντονιστή στην πρόσθετη διεθνική συνάντηση του Οκτωβρίου 2017 είχε «κατασκευάσει» μία ιστοσελίδα του CCR project κλειστού τύπου, όπου κάθε συνεργαζόμενο σχολείο σε δική του σελίδα θα αναρτά υλικό από την υλοποίηση του προγράμματος ή οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό υλικό σχετικό με το θέμα. Ο Δ/ντής του Ραλλείου έδωσε το δικαίωμα ανάρτησης σε κάθε εθνικό συντονιστή.
 7. Συζητήθηκε ένα πρόχειρο πρόγραμμα της συνάντησης στο Αμβούργο τον Ιανουάριο του 2018
 8. Η εθνική συντονίστρια της Ουγγαρίας για την καλύτερη οργάνωση του προγράμματος της ανταλλαγής μαθητών στην Ουγγαρία το 2018 συζήτησε οργανωτικά και πρακτικά θέματα του προγράμματος και
 9. Οι συντονιστές αξιολόγησαν πετυχημένη την 1η Διεθνική συνάντηση στο Αμβούργο αφού επιτεύχθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα οι στόχοι.

Μετά την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία έληξαν οι εργασίες της 1ης διεθνικής συνάντησης στο Αμβούργο.

ERASMUS KA2 CCR Hamburg