2024_ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΕΚ_ΕΙΔΙΚΩΝ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_ΣΥΝΟΛΙΚΟ.pdf