Την Τρίτη 16/4/2019, στο αμφιθέατρο του σχολείου μας πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Σημαντικά παραδείγματα διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας» για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ06 ΠΕ και ΔΕ η οποία διοργανώθηκε από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ06 Ελένη Μπάλιου, του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής.

Κατά την ημερίδα, η Συντονίστρια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ΚΑ2 ROOTS του σχολείου μας Αικ. Χριστοδούλου, κλάδου ΠΕ06, παρουσίασε τις δραστηριότητες του προγράμματος εστιάζοντας ιδιαίτερα στην παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε κατά τη Μαθησιακή Δραστηριότητα C2 που διεξήχθη στο Ράλλειο από 18 έως 24 Απριλίου 2018.